We zijn op zoek naar specialisten en consultants

Privacy en informatiebeveiliging is nu
meer dan ooit prioriteit

Nu het grootste deel van de Nederlandse medewerkers thuiswerkt en het in de lijn der verwachting ligt dat dit nog wel een hele tijd zo zal duren is het voor bedrijven des te belangrijker om hun compliancy framework eens tegen het licht te houden. En als er al niet een goed set van risico beperkende maatregelen is dan wordt het tijd die alsnog zo snel als mogelijk op te stellen en in te voeren.

Privacy Based BV is gespecialiseerd in het pragmatisch vertalen van de belangen van de stakeholders, zoals klanten, overheid en medewerkers naar interne processen die zo zijn ingericht dat aantoonbaar wordt voldaan aan de eisen van de privacy wet en van informatiebeveiligingsbeleid. Privacy Based plaats zich in het speelveld tussen management, IT afdeling, juridische zaken en kwaliteit. In de afgelopen jaren is een pakket van maatregelen ontwikkeld waarmee MKB van klein tot groot in staat is de privacy en IT processen qua risico’s beheersbaar te maken en te houden.

In oktober 2020 is besloten de manier van werken van Privacy Based te integreren in Privacy Control Center, een SAAS applicatie die al vele honderden tevreden klanten heeft. De beste beheerstool en de pragmatiek van Privacy Based staan garant voor een begrijpelijk en hanteerbaar IT beleid. Het is tevens de allerbeste tool om te voldoen aan de eisen van de privacy wet.

We gaan het van de daken schreeuwen

We geloven dat de aanpak van Privacy Based vertaald in de tooling van Privacy Control Center helemaal tegemoet komt aan de wensen en eisen van het Nederlandse bedrijfsleven, van MKB tot groot bedrijf. In januari gaat privacy Based een serie van 10 kleine TV items maken, direct gekoppeld aan een reclame campagne. Dat gaat geheid veel vraag opleveren.

Om aan de vraag te voldoen hebben we mensen nodig. Privacy specialisten en informatiebeveiliging consultants die in staat zijn PCC en PB projecten te doen. We hebben besloten alleen te werken met mensen die zelfstandig zijn, dus ZZP-er zijn of werken van een BV. Samen vormen we een netwerk van specialisten die onder regie van Privacy Based projecten uitvoert. Acquisitie en facturering nemen we uit handen en we bieden een breed platform voor het delen van kennis. Deelnemen aan het netwerk kost je niets maar vraagt wel om commitment.

Ben je zo’n zelfstandig werkende specialist, neem dan deel aan de informatiesessie Privacy Based Processing op woensdagavond 4 november 2020, tussen 19:30 en 21:00 uur. We laten je onze plannen zien en een korte inkijk in het Privacy Based Control Center op pbcc.privacybased.com .


Meedoen op 4 november 2020?

Meedoen 4 november 2020 informatie avond

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan voor de aanmelding van de avond en de opvolging ervan. Na de avond worden de gegevens nog 1 week bewaard om contact op te nemen.

Want to learn more?

Check out these articles below