Is een eigen DPO functionaris niet verplicht maar wel gewenst of wel noodzakelijk maar te duur:
PrivacyBased levert Privacy-as-a-Service

Privacy-as-a-Service: Als u op afroep vragen wilt stellen, een DPO expert wilt inzetten bij bijvoorbeeld een datalekprocedure, support wilt om uw bedrijf AVG compliant te houden, dan is een Privacy-as-a-Service overeenkomst met PrivacyBased een passende oplossing

Uw organisatie beschikt niet over de kennis om te bepalen hoe de AVG het beste geïmplementeerd kan worden. Het is geen taak van de juridische afdeling, ook niet van de IT manager en het management beschikt ook niet over de tijd en kennis. AVG is een verantwoordelijkheid van de hele organisatie. En als de AVG succesvol is geïmplementeerd, hoe zorgt u er dan voor dat er 'privacy based' wordt gewerkt?

Voor deze organisaties voorziet PrivacyBased in een Privacy-as-a-Service overeenkomst. Deze overeenkomst bestaat uit twee componenten.

Een Service Level Agreement waarin is opgenomen dat uw organisatie:

  1. Recht heeft op een vast te stellen aantal dagen/dagdelen support;
  2. Gebruik kan maken van de naam van onze data protection officer ten behoeve van rapportage;
  3. PrivacyBased een aanspreekpunt biedt voor vragen en operationele support (ook bij datalekken).

Een overeenkomst voor de inzet van een privacy specialist of DPO functionaris in uw bedrijf op basis van:

  1. Een inschatting van de benodigde tijd/aanwezigheid bij het bedrijf;
  2. De rol van de privacy specialist (bijvoorbeeld als toezichthouder, manager van het privacy team, intermediair tussen management, betrokken afdelingen en privacy team);
  3. Het uitvoeren van specifieke taken (bijvoorbeeld het beoordelen van verwerkersovereenkomsten).