Netwerk van privacy professionals

PrivacyBased netwerk: Een privacy specialist is een spin in het web van alle belanghebbenden. Een plek in de organisatie waar het delen van informatie essentieel is voor het behalen van successen. Er is veel kennis nodig, laten we die samen aanbieden en borgen, sluit je aan bij ons netwerk

In het netwerk van privacy specialisten gaat het om delen van kennis en ervaringen. Maar we hebben ook een collectieve verzekering, contacten met kennisinstituten en toegang tot tools, templates en documenten

De privacy regelgeving is een uitdaging voor bedrijven. Heb jij een passie voor het begeleiden van bedrijven bij hun privacy project, of ben je gecertificeerd data protection officer en wil je in contact komen met bedrijven die zoeken naar een specialist? Of wil je over kennis kunnen beschikken die het PrivacyBased netwerk biedt?

Neem dan contact op met onze relatiebeheerder en sluit je aan bij ons netwerk van onafhankelijke privacy professionals. Dat kan in verschillende rollen met een verschillend tarief.

Vraag onze nieuwsbrief aan

Onze specialisten delen hun kennis in artikelen, blogs en andere media. Wil je op de hoogte blijven van privacyupdates?

Netwerk deelnemer, € 19,95 / mnd

Als Netwerk Deelnemer wordt je lid van het PrivacyBased Netwerk en krijg je toegang tot:

 • Algemene Leveringsvoorwaarden die horen bij het uitbrengen van offertes
 • Aansluiting bij de klachtenregeling van PrivacyBased
 • Een database met documenten zoals voorbeeldcontracten, checklists voor facturen, opzet van je administratie en artikelen en relevante verwijzingen
 • Marketing door PrivacyBased ten behoeve van jouw specifieke expertise
 • Toegang tot de chatbox waardoor je aan collega’s vragen kunt stellen

Kennisbestand deelnemer, € 29,95/mnd

Het volgende niveau bij PrivacyBased is dat van Kennisbestand Deelnemer. Hierbij kun je beschikken over de kennis van ervaren collega's en breng je ook zelf kennis in. Je krijgt:

 • Alle faciliteiten van een Netwerk Deelnemer
 • Beschikking over door PrivacyBased ontwikkelde AVG-tools, zoals checklists, procedures en protocollen en rapportagevoorbeelden
 • Deelname aan het Forum, waar diepgaand op kwesties wordt ingegaan
 • Beschikking over auditaanpakken en bijbehorende protocollen
 • Toegang tot de Knowledge Base die groeit naarmate de deelnemers ook meer kennis inbrengen

Via het Forum maak je kennis met ervaren collega’s die je kunt benaderen voor je eigen projecten. Hieraan zijn wel spelregels verbonden. Voor vragen die in het Forum onvoldoende respons krijgen, is er een panel van experts die deze vragen gaat beantwoorden. Als een vraag vaker voorkomt wordt die met de beantwoording ervan in de Knowledge Base geplaatst.

Business deelnemer, € 49,95 / mnd

Je wilt graag werken als privacy expert, maar hebt geen zin in gedoe met het werven van opdrachten of het regelen van contracten. In dat geval is deelname als Business Member iets voor jou. Je krijgt:

 • Alle faciliteiten van Kennis deelnemer en Netwerk deelnemer
 • Mogelijkheid ervaring op te doen naast een DPO-expert
 • Opdrachten vanuit het PrivacyBased netwerk om zelfstandig of in een team uit te voeren
 • Marketing voor jouw specifieke expertise; PrivacyBased zet jou in bij klanten
 • Een bonus als jij zelf klanten voor het netwerk aanbrengt
 • Opname in het register van gecertificeerde DPO-ers

Privacy Based garandeert dat je je deelnemersfee er uit haalt of verlaagt anders je fee tot het niveau van Kennisbestand Deelnemer. De opdrachten voor Business Deelnemers worden geacquireerd door Privacy Based. Je sluit een contract met ons en wij sluiten een contract met de klant. Wij hanteren voor administratie, acquisitie, klantcontacten, kwaliteitscontrole en het opstellen van de contracten een opslag op je fee. In overleg met jou bepalen we je tarief.

Je kunt als Business Deelnemer ook verdienen aan het doorgeven van opdrachten, bijvoorbeeld omdat je geen tijd hebt, of aan het aanbrengen van potentiële klanten. Hiervoor kennen we een bonusregeling die afhankelijk is van de grootte van de opdracht, het succes bij de referral, de inzet van het aantal mensen en eventueel de hoeveelheid recurring work. 

Om de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen, zet Privacy Based een register op. DPO-ers die zijn ingeschreven in het register beschikken over bewezen kwaliteit en houden hun kennis op peil. Via workshops en lesprogramma’s verwerf je punten voor je permanente educatie. Dit is een in veel dienstverlenende beroepen gekende benadering en leidt in het algemeen tot meer werk en hogere tarieven.

Premium deelnemer

Je wordt door ons uitgenodigd om Premium Deelnemer te worden als je eerst een tijd als Business Deelnemer hebt geacteerd. Je hebt succesvol projecten via PrivacyBased uitgevoerd, alleen en in teams. Je hebt interessante projecten aangedragen die via PrivacyBased zijn uitgevoerd. Je draagt actief bij aan de kennisontwikkeling en je draagt je ervaring over aan anderen in de workshops die we organiseren.

PrivacyBased gaat dan graag met je in gesprek over toetreding tot de maatschap van partners. Dat wil zeggen dat je deel gaat nemen in de winstuitkeringen van de eigenaren van PrivacyBased en dat er qua omzet en acquisitie dan ook wat van je wordt verwacht. Verder ambiëren we om ook toegang te krijgen tot andere dan de Nederlandstalige markten. Hierin zou je een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door de organisatie in een ander land op te zetten. Als partner wordt je ook geacht managementtaken op je te nemen.