• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Geldt “Recht van vergeten” alleen in Europa?

januari 11, 2019

Geldt “Recht van vergeten” alleen in Europa?

Als je Google bent en een consument wil gebruik maken van het recht van vergeten, wat doe je dan? Wis je toegang alleen in de EU of wis je alle access in de wereld?

Recht van vergeten,
artikel 17 van de AVG

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

Wat er zich afspeelt ...

Iemand wil gebruik maken van het recht van vergeten en stuurt daartoe een verzoek aan Google. Google geeft aan die informatie te zullen blokkeren voor iedereen in de Europese Economische Ruimte. Maar dat is de Franse toezichthouder niet genoeg. Die geeft aan dat de informatie altijd nog in het buitenland is te zien en dat daarmee niet is voldaan aan de wettelijk eisen de informatie ontoegankelijk te maken. Dat heeft een heel spel tot gevolg.

  • pikant is nu dat de advocaat generaal, Maciej Szpunar, aangeeft dat naar zijn idee een verzoek om vergeten te worden niet globaal zou moeten gelden.
  • dat is tegen het idee van CNIL, de Franse toezichthouder
  • het Europese hof van justitie moet nog een uitspraak doen maar volgt heel vaak het idee van de advocaat generaal
  • hoewel het idee om globaal te laten toepassen goed lijkt kleven er nadelen aan. Het kan leiden tot sencuur het staat op gespannen voet met de recht op toegang van informatie

Kortom, een strijd die nog niet voorbij is. Lees het volledige artikel op ComputerWeekly: https://www.computerweekly.com/news/252455619/Right-to-be-forgotten-is-not-global-says-EU-court-adviser

Hans Leemans,
certified Data Protection Officer,
netwerkpartner PrivacyBased
+31-625328999

Related Posts

Jaarverslag European Data Protection Board

Dagje GDPR op LinkedIN

Short overview of GDPR results, Jan 2019, GDPR in numbers

CNIL legt Google boete op van 50 miljoen Euro voor overtreden GDPR

HLeemans


Al vanaf 1999 bezig met privacy en de grens tussen de belangen van bedrijven, consumenten en overheid.

Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}