U wilt als consument weten wat uw rechten zijn op het gebied van bescherming van uw persoonsgegevens en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken

Welke rechten hebt u als consument? Hoe kunt u bepalen of uw persoonsgegevens goed zijn beschermd? Wat kunt u doen?

Ontvangt u wel eens spam of ongevraagde mail van een bedrijf? Ontvangt u een nieuwsbrief en vraagt u zich af hoe de afzender aan uw email adres is gekomen? Verdenkt u een leverancier ervan dat deze uw persoonsgegevens tegen uw zin gebruikt? Maak dan gebruik van uw rechten als consument! 

Dit zijn uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel 12 - Recht op transparante informatie

Dit artikel komt er in wezen op neer dat bedrijven bij alle communicatie met consumenten gebruik moeten maken van normaal leesbare teksten. 

Artikel 15 - Recht van inzage van de consument

In dit artikel staat beschreven dat u als consument het recht hebt om aan een bedrijf te vragen welke informatie van u wordt bewaard en verwerkt.

Artikel 16 - Recht op rectificatie

Als u van mening bent dat een bedrijf onjuiste gegevens van u heeft of verwerkt, dan kunt u met dit artikel in de hand eisen dat het bedrijf de informatie aanpast.

Artikel 17 - Recht te worden vergeten / verwijderd

Als u wilt dat al uw gegevens worden verwijderd dan kunt u volgens dit artikel het bedrijf opdracht geven uw gegevens te wissen. Het bedrijf is verplicht dat te doen tenzij er wettelijke eisen zijn die verwijdering voorkomen (zoals fiscale wetten, rechtszaken of opsporing)

Artikel 18 - Recht op beperken van verwerking

Als u en het bedrijf het niet eens zijn met elkaar en het bedrijf moet onderzoeken of uw eisen terecht zijn, dan kunt u aan het bedrijf opdracht geven de verwerking van uw gegevens tijdelijk te verminderen of te staken.

Artikel 19 - Recht op kennisgeving

Als de maatregelen van artikel 16 en 17 zijn uitgevoerd moet het bedrijf u in begrijpelijke taal (conform artikel 12) informeren dat aan uw wensen is voldaan.

Artikel 20 - Recht op overdraagbaarheid

Als u naar een andere leverancier wilt overstappen, dan kunt u aan uw bestaande leverancier vragen om alle gegevens over u beschikbaar te stellen op een zodanige manier dat deze door de nieuwe leverancier weer kunnen worden gebruikt.

Op deze manier kunt u gebruik maken van uw rechten

Bepaal wat u wilt doen. Het is altijd goed om te starten met het recht op inzage. Dan krijgt u een indruk van al uw persoonsgegevens die door uw leverancier worden beheerd of verwerkt.  

In het privacystatement op de website van de leverancier moeten de contactgegevens staan vermeld waar u verzoeken om informatie naar toe kunt sturen.

De eerste taak van uw leverancier is om vast te stellen of u bent wie u zegt te zijn. Zorg daarom dat u een kopie hebt van een geldig identiteitsbewijs en maak daarin uw BSN-nummer onleesbaar. Daar heeft de leverancier niets mee te maken. 

Stuur dan uw verzoek naar het aangegeven (email)adres van de leverancier. Voeg een veilige kopie van uw identiteitsbewijs toe en geef aan van welk recht u gebruik wilt maken. 

U kunt op internet verschillende voorbeelden vinden van verzoeken om informatie of het aanpassen van uw gegevens. Kijk bijvoorbeeld op www.mijnprivacyrechten.nl