Ben jij op zoek naar werk als zelfstandig DPO-er maar wil je wel met collega's samen werken en informatie kunnen delen?

PrivacyBased bouwt aan een netwerk van privacy professionals.
Ben je opgeleid tot DPO en wil je in mooie projecten aan de slag?

Doelstelling PrivacyBased

PrivacyBased BV bouwt aan het grootste Nederlandse en Europese netwerk van samenwerkende privacy professionals. De markt vraagt om een pragmatische aanpak en hulp die aansluit bij de manier van denken van bedrijven. PrivacyBased constateert dat veel bedrijven onvoldoende kennis hebben van privacy. Zij zoeken daarom externe ondersteuning die PrivacyBased kan leveren. En dat die hulp bestaat uit een bedrijf waar alle specialismen van het privacy domein aanwezig zijn. 

Privacy Based kiest voor een gezamenlijke marktbenadering met een model waarbij elke privacy professional werkt vanuit eigen zelfstandigheid. PrivacyBased biedt collectieve marketing, sales en het afschermen van bedrijfsrisico's voor de aangesloten professionals. Kortom, wij zorgen samen voor klanten, projecten en we delen kennis. Alles wat je als professional bij de uitvoering van je operationele taken nodig hebt wordt door PrivacyBased opgepakt. 

Het is jouw taak in de projecten klanten te ondersteunen bij de aanpak van hun privacyvraagstuk. Soms heb je de regie, soms opereer je als toezichthouder en soms werk je mee in de privacy projecten.

Wat je gaat doen

Jij bent verantwoordelijk voor de invulling van privacyprojecten bij klanten. Denk aan het opzetten van een register van verwerkingsactiviteiten, beheer van toestemmingen, incidentenmanagement, cookiemanagement, privacy statements en policies, verwerken van rechten van betrokkenen.  In nauwe samenwerking met PrivacyBased en met toegang tot de kennis van het totale netwerk ga je aan de slag om projecten perfect uit te voeren.


Verantwoordelijkheden

Je houdt bij de opdrachtgever toezicht op en adviseert over de impact die de regelgeving op het gebied van data protectie heeft op de bedrijfsvoering. Je stelt eventuele maatregelen en procedures op, onderhoudt deze en zorgt voor naleving, assessments of audits. Je bent de contactpersoon tussen het bedrijf en de toezichthoudende autoriteiten en meldt eventuele datalekken en incidenten. Je communiceert met de data subjects over de manier waarop hun gegevens worden gebruikt en welke maatregelen het bedrijf heeft getroffen om deze persoonlijke informatie te beschermen. Je houdt overzichten bij van alle data protectie activiteiten, inclusief het doel van alle verwerkingsactiviteiten, die op verzoek openbaar moeten worden gemaakt. 

Jouw profiel

Je bent een privacy professional. Afhankelijk van je ervaring word je gekoppeld aan passende projecten. Soms samen met een collega netwerk partner. PrivacyBased toetst of je aantoonbaar privacy professional bent, bijvoorbeeld door je certificaten te checken of je referenties te benaderen. Je kunt zowel zelfstandig als in teams werken, bent pragmatisch en beseft dat de opdrachtgever centraal staat. Als privacy adviseur neem je een rol aan die zit tussen legal, IT en de directie. Je moet dus al die talen spreken.

Wat je van ons kunt verwachten

We helpen je om aan opdrachten te komen, we regelen een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en we zorgen dat je kennis kunt delen en jouw kennis kunt laten groeien. We zijn pragmatisch ingesteld en we staan dichtbij om je te helpen de projecten met hoge kwaliteit uit te voeren. We helpen bij knelpunten en we hebben contacten met instituten waar je punten voor Permanente Educatie kunt verwerven. We factureren de opdrachtgevers en regelen het debiteurenbeheer. We zorgen voor een snelle betaling van je maandfacturen.

Je werkomgeving

PrivacyBased is nieuw in de markt en heeft grootse ambities. Jij kunt daarbij helpen en dat helpt jou ook verder. We staan open voor jouw inbreng om te werken aan het grootste commerciële netwerk van privacy professionals.

Voor extra informatie kun je in contact komen met een van de partners.