Uw organisatie is AVG compliant. Nu dient uw manier van werken met persoonsgegevens ook regelmatig beoordeeld te moeten worden. Een AVG-audit stelt vast of de privacyregels worden nageleefd.

PrivacyBased beschikt over gecertificeerde Data Protection Officers voor toezicht op naleving van de AVG en voor het uitvoeren van assessments

Voldoen aan de AVG vraagt om een constante inspanning. Hoe zijn Privacy by Design en Privacy by Default verankerd in uw bedrijfsprocessen? Vertaalt u passende technische en organisatorische privacymaatregelen in een ISO 27001 certificaat, dan heeft u een AVG specifieke audit nodig. Of wilt u in uw bedrijf een privacy coördinator aanstellen die wordt getoetst door een gecertificeerde Data Protection Officer die deeltijd aanwezig is? PrivacyBased regelt dit voor u.

PrivacyBased beschikt over experts met ervaring in het beoordelen van AVG implementaties. De ervaring van alle klanten samen is geanonimiseerd verankerd in onze Knowledge Base, klaar om uw bedrijf te helpen. 

De AVG-audits maken een vast onderdeel uit van een Privacy-as-a-Service overeenkomst. U heeft dan altijd een privacyprofessional op afroep beschikbaar.

Inzet van onze professionals

U kunt onze professionals inzetten voor het volledige beheer van uw privacy werkzaamheden. Wij voeren dan de regie over alle noodzakelijke aanpassingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de regels van de AVG.

U kunt ook één of meer van onze specialisten inzetten voor specifieke taken. PrivacyBased:

  • Heeft experts die kunnen meedenken over de juridische aspecten
  • Beschikt over eigen templates voor (sub)verwerkersovereenkomsten
  • Heeft kennis van IT-security en
  • Levert specialisten op het gebied van governance die de directie helpen bij het opstellen van privacybased beleid en aanpassing van de bedrijfsprocessen

​Opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten voor een artikel 30 rapportage

​Inrichten van een systeem voor beheer van expliciete toestemmingen inclusief opt-in/out

​Leveranciers beheren, risico analyse en uitsturen van vragenlijsten met risicobeoordeling

​Cookies, cookie beheer, cookie policy en bijhouden cookie toestemmingen


​Inrichten van een systeem voor het afhandelen van de rechten van betrokkenen


​Inrichten van een systeem voor het afhandelen van incidenten inclusief datalekken


​De medewerkers leren denken in Privacy by Design & Privacy by Default, inclusief risicobeoordeling


​Organisatie meenemen in privacybased denken, privacy impact assessments